blueproximity

Utility to lock/unlock the screen based on the presence of bluetooth devices

BlueProximity adds security to your desktop by automatically locking and unlocking the screen when you and your phone leave/enter the desk. Think of a proximity detector for your mobile phone via bluetooth.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.