bayonne2

The telephony server of the GNU project

Bayonne offers a script programmable modular server for deploying multi-line telephony voice response and computer telephony applications.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.