bayonne2

The telephony server of the GNU project

Bayonne offers a script programmable modular server for deploying multi-line telephony voice response and computer telephony applications.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.