baka-mplayer

A media player with UI using libmpv

Baka MPlayer is a libmpv-based multimedia player. It supports gesture seeking, desktop dimming, hardware accelerated playback (vdpau, vaapi, vda) and Youtube playback support (and others).

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.