baka-mplayer

A media player with UI using libmpv

Baka MPlayer is a libmpv-based multimedia player. It supports gesture seeking, desktop dimming, hardware accelerated playback (vdpau, vaapi, vda) and Youtube playback support (and others).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.