b43-openfwwf

Open Source firmware for Broadcom/AirForce chipset based devices

Open Source firmware for Broadcom/AirForce chipset based devices. Known supported boards until now: 4306, 4311(rev1), 4318 and 4320.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-12-SP5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA