b43-openfwwf

Open Source firmware for Broadcom/AirForce chipset based devices

Open Source firmware for Broadcom/AirForce chipset based devices. Known supported boards until now: 4306, 4311(rev1), 4318 and 4320.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA