atheme

Extensible IRC services

Atheme is a set of modular IRC services (NickServ, ChanServ, etc.) designed to link with more than 20 kinds of IRCds. Atheme offers both an C API and a Perl interface.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.