atheme

Extensible IRC services

Atheme is a set of modular IRC services (NickServ, ChanServ, etc.) designed to link with more than 20 kinds of IRCds. Atheme offers both an C API and a Perl interface.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.