arora

Cross Platform WebKit Browser

Arora is a simple cross platform web browser. Currently Arora is a very basic browser whose feature list includes things like "History" and "Bookmarks".

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.