arora

Cross Platform WebKit Browser

Arora is a simple cross platform web browser. Currently Arora is a very basic browser whose feature list includes things like "History" and "Bookmarks".

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.