armadillo

C++ matrix library with interfaces to LAPACK and ATLAS

Armadillo is a C++ linear algebra library (matrix maths). Integer, floating point and complex numbers are supported, as well as a subset of trigonometric and statistics functions.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

science Eksperimentaalne
12.6.6

openSUSE Leap 15.4

science Eksperimentaalne
12.6.6

SUSE SLE-15-SP2

science Eksperimentaalne
12.6.6

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.