armadillo

C++ matrix library with interfaces to LAPACK and ATLAS

Armadillo is a C++ linear algebra library (matrix maths). Integer, floating point and complex numbers are supported, as well as a subset of trigonometric and statistics functions.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

science Experimentální
14.0.1

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.