amfora

CLI/Terminal based gemini browser

A fancy terminal browser for the Gemini protocol.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

network Experimentální
1.9.2

openSUSE Leap 15.5

network Experimentální
1.9.2

openSUSE Leap 15.4

network Experimentální
1.9.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.