amfora

CLI/Terminal based gemini browser

A fancy terminal browser for the Gemini protocol.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

التوزيعات

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

توزيعات غير مدعومة

التوزيعات التالية غير معتمدة رسميًا. استخدم هذه الحزم على مسؤوليتك الخاصة.