alarm-clock-applet

An alarm-clock for use with the GNOME panel

Alarm Clock is a fully-featured alarm clock for your GNOME panel. It's easy to use yet powerful with support for multiple repeatable alarms, as well as snoozing and a flexible notification system.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.