alarm-clock-applet

An alarm-clock for use with the GNOME panel

Alarm Clock is a fully-featured alarm clock for your GNOME panel. It's easy to use yet powerful with support for multiple repeatable alarms, as well as snoozing and a flexible notification system.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.