afflib-tools

Tools for working with the Advanced Forensics Format

The Advanced Forensics Format (AFF) is an openly specified, extensible file format for storing and analyzing hard disk images and other types of digital evidence. This package contains tools that enable working with AFF files.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.