afflib-tools

Tools for working with the Advanced Forensics Format

The Advanced Forensics Format (AFF) is an openly specified, extensible file format for storing and analyzing hard disk images and other types of digital evidence. This package contains tools that enable working with AFF files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.