abuse-free

A port of Abuse by Crack Dot Com to Linux

Abuse-SDL is a port of Abuse by Crack Dot Com to Linux using the Simple DirectMedia Layer library. This allows Abuse to run at screen depths greater than 8bpp as well as fullscreen.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.