abuse-free

A port of Abuse by Crack Dot Com to Linux

Abuse-SDL is a port of Abuse by Crack Dot Com to Linux using the Simple DirectMedia Layer library. This allows Abuse to run at screen depths greater than 8bpp as well as fullscreen.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.