NetworkManager-pptp-gnome

NetworkManager VPN support for PPTP

NetworkManager-pptp provides VPN support to NetworkManager for PPTP.

  • Wersja 1.2.8
  • Rozmiar 33,3 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP3

SUSE SLE-15-SP2

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.