NetworkManager-pptp-gnome

NetworkManager VPN support for PPTP

NetworkManager-pptp provides VPN support to NetworkManager for PPTP.

  • Versió 1.2.8
  • Mida 30 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP3

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.