NetworkManager-openvpn

NetworkManager VPN support for OpenVPN

NetworkManager-openvpn provides VPN support to NetworkManager for OpenVPN.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.