NetworkManager-openvpn

NetworkManager VPN support for OpenVPN

NetworkManager-openvpn provides VPN support to NetworkManager for OpenVPN.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.