Zathura

Kategorie: Office Viewer

A customizable document viewer

zathura is a customizable document viewer. It provides a minimalistic and space-saving interface as well as a keyboard-centric interaction.

  • Wersja 0.4.5
  • Rozmiar 153 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.