yum-metadata-parser

A fast metadata parser for yum

Fast metadata parser for yum implemented in C.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.