GNOME Help

Kategorie: Core Documentation Utility

Help Browser for the GNOME Desktop

Yelp is the help viewer in GNOME (it's what happens when you press F1). With gnome-doc-utils, Yelp serves as a DocBook viewer, a man page viewer and an info page viewer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.