Partitioner

Kategorie: Qt System

YaST2 - Storage Configuration

This package contains the files for YaST2 that handle access to disk devices during installation and on an installed system. This YaST2 module uses libstorage-ng.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

YaST:Head Experimentální
4.5.16

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.