Squid

Kategorie: Qt System

Configuration of squid

Configuration of squid

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLFO:Main:Build

SUSE:ALP:Workbench

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:ALP

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate