Security Center

Kategorie: Qt System

YaST2 - Security Configuration

The YaST2 component for security settings configuration.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:ALP:Source:Standard:Core:1.0:Build

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

Ubuntu:12.04

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:ALP

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate