Proxy

Kategorie: Qt System

YaST2 - Proxy Configuration

This package contains the YaST2 component for proxy configuration.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:ALP:Source:Standard:Core:1.0:Build

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

Ubuntu:12.04

SUSE:ALP

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate