yast2-phone-services

YaST2 - Phone Services Configuration

This package contains YaST2 modules to configure additional phone services, for example fax and answering machines.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.