Migration to SUSE Linux Enterprise

Kategorie: Qt System

YaST2 - Online migration

This package contains the YaST2 component for migrating an openSUSE Leap system to the SUSE Linux Enterprise (SLE) system.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.