System Upgrade

Kategorie: Documentation System

YaST2 - Installation Parts

System installation code as present on installation media.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:ALP:Source:Standard:Core:1.0:Build

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

openSUSE:10.3

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

Ubuntu:12.04

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:ALP