Alternatives

Kategorie: Qt System

YaST2 - Manage Update-alternatives switching

A YaST2 module to manage update alternatives switching

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.