yarock

Qt5 Music Player

Yarock is a music player that doesn’t depend on any specific desktop environment. Yarock is designed to provide a music browser based on cover art.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3