yakuake

Drop-down terminal emulator based on Konsole technologies

Yakuake is a Drop-down terminal emulator based on Konsole technologies.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

Debian Unstable

Debian Testing

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.