xorg-x11-driver-video-ivtv

The X11 video driver for the PVR-350 frame buffer

The Hauppauge PVR-350 provides a video output that can be used with a frame buffer. This driver can be used to run X11 on that display. X11 video driver for the Conexant 23415 MPEG encoder/decoder On-Screen Display using the ivtvfb framebuffer driver.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.