xlhtml

Excel 95 and later file converter

xlHtml is an Excel 95 and later file converter. Its html output can be used as a Netscape Plug-in to let you view xls e-mail attachments. It can also extract regions of a spreadsheet and convert the spreadsheet to pure text rather than html. The pptHtml program converts PowerPoint files to HTML.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.