xfwp

X firewall proxy

The X firewall proxy (xfwp) is an application layer gateway proxy that may be run on a network firewall host to forward X traffic across the firewall. Used in conjunction with the X server Security extension and authorization checking, xfwp constitutes a safe, simple, and reliable mechanism both to hide the addresses of X servers located on the Intranet and to enforce a server connection policy.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.