xcm

X Color Management tools

The Xcm tools are colour management helpers for Xorg. A EDID parser and a colour management events observer are included.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

20170212git54d9b4e5

CentOS CentOS-7

20170212git54d9b4e5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.