xchat

An IRC Client

X-Chat is yet another IRC client for the X Window System. It uses the Gtk+ toolkit. It is easy to use compared to the other Gtk+ IRC clients and it has a nicely designed interface.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.