xbsql

SQL Wrapper for the XBase Library

XBase DBMS is a C++ library that supports access to XBase type data files and indexes (.dbf and related files, for example). It provides record level access to these files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.