xbindkeys

Events Grabbing Program for X-Window

xbindkeys is a program that associates keys or mouse buttons to shell commands under X. After a little configuration, it can start many commands with the keyboard (e.g. control+alt+x starts an xterm) or with the mouse buttons. guile support is disabled in this package. To enable guile support, rebuild the src.rpm and pass --with guile to rpmbuild.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.