xbacklight

Utility to adjust the screen backlight brightness

Xbacklight is used to adjust the backlight brightness where supported. It uses the RandR extension to find all outputs on the X server supporting backlight brightness control and changes them all in the same way.

  • Wersja 1.2.1
  • Rozmiar 17,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.