x11perf

Utility to test X11 server performance

The x11perf program runs one or more performance tests and reports how fast an X server can execute the tests.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
1.6.2

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.