wsdd2

WSD/LLMNR Discovery/Name Service Daemon

WSD/LLMNR Discovery/Name Service Daemon NOTE: Consumed by this openwrt package: <a href="https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/wsdd2">https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/wsdd2</a>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.