wmutils

Set of tools for X windows manipulation

wmutils's core is a set of tools for manipulating X11 windows. Each tool only has one purpose.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.