wireshark-ui-qt

A Network Traffic Analyser - Qt UI

This package contains the Qt based UI for Wireshark.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management